Aromatherapie

Het beste van de natuur in een flesje. 

Aromatherapie is gebaseerd op het gebruik van etherische olie van kruiden, bloemen en andere plantendelen en richt zich op het onderhouden en bevorderen van de (mentale) gezondheid met behulp van essentiële oliën.

 

Het gaat hierbij om een selectief proces, waarbij uitsluitend schadelijke bacteriën worden uitgeschakeld, terwijl de onschadelijke en nuttige ongemoeid blijven. Dit vormt dus een contrast met vele, langs synthetische weg geproduceerde geneesmiddelen, die weliswaar eveneens schadelijke bacteriën doden, maar daarbij tegelijkertijd ook een groot aantal onschadelijke en wellicht voor het lichaam nodige bacteriën meenemen.

Essentiële oliën worden door het lichaam opgenomen via inhalering of via de huid. En ja hoor ik verwerk ze ook in mijn klei ! 

 

De levenskracht, die in deze oliën verzameld is , wordt  op de mens overgedragen en zal bijdragen tot het herstel van het natuurlijke evenwicht in het hele lichaam. Iedere olie is in zekere mate antiseptisch en heeft daarnaast specifieke eigenschappen, die zich richten op één of meer organen en/of aandoeningen.  Het gebruik van essentiële olie zal dan ook, bij geëigend gebruik, zelden neveneffecten tot gevolg hebben. 

Hiervoor verwijs ik je heel graag door naar mijn lieve collega's gezondheidsbegeleiders !